Dodano: 26.09.2018

 

TEVOR S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP zrealizował projekt RPSW.02.05.00-26-0622/16 „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” [http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7303111].

 

Dzięki zaprojektowaniu i wytworzenie w ramach własnych mocy produkcyjnych przez firmę TEVOR S.A. wysokowytrzymałościowych profili specjalnych zostały zoptymalizowane parametry obecnych konstrukcji poprzez zmniejszenie wagi i poprawienie parametrów technicznych. W rezultacie wdrożenia innowacji produktowej na skalę europejską poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oferta spółki została poszerzona o 6 produktów:

 

ciężki holownik ratownictwa drogowego HDRV o dwustopniowej belce wysuwnej,

wysięgniki holownicze o udźwigu od 6 do 8 T,

pojazd z zabudową holowniczą o DMC do 3,5 T (Express),

holowniki na podwoziu dwuosiowym typu HDRV,

super lekką zabudowę transportową,

platformę typu ZP80 cynkowaną o konstrukcji panelowej.

 

TEVOR S.A. w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.

Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacji produktowej na skalę europejską. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie: Utworzenie linii technologicznej w oparciu o poniesione wydatków min. na zakup: urządzenia do cięcia blach, tokarki, nożyce gilotynowe, prasy krawędziowej, automatu spawalniczego MIG, wózka spawalniczego, ukosowarki, instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, licencji TrailerWin, plotera, oprogramowania SolidWorks.
Wymienione środki trwałe oraz programy komputerowe zostaną zintegrowane w celu utworzenia linii do produkcji innowacyjnych (na skalę europejską) 6 produktów, które po zakończeniu projektu zostaną zaoferowane na rynku krajowym i zagranicznym tj.:
- ciężki holownik ratownictwa drogowego HDRV o dwustopniowej belce wysuwnej,
- wysięgniki holownicze o udźwigu od 6 do 8 T;
- pojazd z zabudową holowniczą o DMC do 3,5 T (Express);
- holowniki na podwoziu dwuosiowym typu HDRV;
- super lekka zabudowa transportowa,
- platforma typu ZP80 cynkowana o konstrukcji panelowej.
Główne etapy procesu produkcji: -projektowanie -zamówienie materiałów -dostawa, transport, magazynowanie –obróbka strumieniowa -obróbka plastyczna -obróbka wiórowa –przygotowanie produkcji -spawanie -obróbka strumieniowa -nakładanie powłok antykorozyjnych.
Do realizacji celów projektu zostanie zatrudnionych 9 os. Firma nawiązała wstępne negocjacje biznesowe B2B podpisała listy intencyjne. Przedmiotowy projekt jest zgodny z działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MSP, gdyż zostanie osiągnięty cel główny Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej w formie 6 innowacji produktowych dedykowanych na rynek krajowy i zagraniczny oraz poprzez utworzenie nowej linii technologicznej i zwiększenie zatrudnienia o 9 os. Projekt wpisuje się w IS RIS3.

Wartość projektu: 1 786 618,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 812 888,69 PLN

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3 - opublikowano dnia: 03.07.2017r.

w celu oszacowania wartości zamówienia

 

Prowadzone postępowanie odbywa się w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.

 

 1. Urządzenie do cięcia blach plazma
 2. Tokarka
 3. Nożyce gilotynowe
 4. Prasa krawędziowa

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do cięcia blach plazma  (KOD CPV- 42611000-2)

Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:

Stół roboczy 3000x1500mm

Wydajność cięcia stali czarnej:

 -  Bez żużlu minimum  16 mm

  - Przebijanie produkcyjne minimum  32 mm

  - Maksymalna wydajność cięcia minimum  38 mm

Wydajność cięcia stali nierdzewnej:

- Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

- Maksymalna wydajność cięcia minimum   25 mm

Wydajność cięcia aluminium:

- Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

- Maksymalna wydajność cięcia minimum  25 mm

 

Wymagania:

- PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ

- KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

 1. szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
 1. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
 2. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
 3. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
 4. czas i zasady reakcji serwisowej
 5. czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)

Parametry techniczne:

- średnica przelotu na łożem  -

minimum 660 mm

-  średnica toczenia w uchwycie

minimum 300 mm

- maksymalna długość toczenia około 1500 mm

- przelot wrzeciona minimum 70mm

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MAKSIMUM 8 TYGODNI

GWARANCJA PRODUCENTA MINIMUM 4 LATA

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

-  szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych: 

- terminu ważności oferty (min. 30 dni)

- terminu realizacji od momentu podpisania umowy

- możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

- czas i zasady reakcji serwisowej

- czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)

Parametry techniczne:

Długość stołu – minimum 3000mm

Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MAKSIMUM 8 TYGODNI

GWARANCJA PRODUCENTA MINIMUM 4 LATA

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

- szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

- terminu ważności oferty (min. 30 dni)

- terminu realizacji od momentu podpisania umowy

- możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

- czas i zasady reakcji serwisowej

- czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

 1. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)

Minimalne parametry techniczne:

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

2. Termin i miejsce złożenia wyceny:

Wyceny powinny być dostarczone:

TEVOR S.A. 
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Tel.: + 48 41 25 49 100, Fax.: + 48 41 25 49 140

 

w terminie do dnia 11.07.2017 roku do godz 24:00

 

Wyceny składane osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu z dopiskiem „Szacowanie nr 3 w ramach projektu Wdrożenie nowej technologii wykonywania naczep z automatycznie poszerzanym pokładem ładunkowym". Za datę i godzinę złożenia Wyceny uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez osobę dokonującą odbioru Wyceny składanej osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu o cenę lub datę i godzinę wpływu - odbioru Wyceny przesyłanej drogą pocztową lub kurierską lub datę i godzinę dostarczenia e-maila.

3. Złożona wycena powinna zawierać:

4. Dodatkowych informacji udziela Sebastian Uzar pod numerem telefonu 698-661-275 bądź adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,

 

 

 

Tevor S.A.

Skarżysko Kamienna, 20.07.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Licencja TrailerWin lub równoważne – 1 szt

Kod CPV - 48000000-8

Program komputerowy do obliczania wielkości i obciążenia poszczególnych osi dla pojazdu z nadwoziem i przyczepy.

 

Minimalne parametry techniczne:

Baza dla min. 64 rodzajów wózków z min. 15.000 modyfikacjami podwozia z rozstawami osi

Ustawianie i zmiana rozstawu osi, tylnego zwisu

Ustawianie i zmiana obciążenia, środka ciężkości pojazdu

Informacje dodatkowe:

Instalacja w języku polskim

Min. 1 dniowe szkolenie wdrażające w siedzibie Zamawiającego dla grupy 6 os.

Licencja umożliwiająca zainstalowanie na wielu komputerach.

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

terminu ważności oferty (min. 30 dni)

terminu realizacji od momentu podpisania umowy

możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

czas i zasady reakcji serwisowej

czas i zasady gwarancji

 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonanie potwierdzone  podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena - 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia -  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja - 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                        

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

     26-111 Skarżysko – Kamienna

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)                 

 

 Złożona oferta powinna zawierać:

 

dane oferenta;

datę sporządzenia;

termin ważności ofert;

cenę podaną w PLN  w kwotach brutto i netto;

w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru.

opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.

termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;

warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.

warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),

czas reakcji serwisu (minimum 24 h).

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodane 02.08.2017

„Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem dostawcy na oprogramowanie 3d w ramach Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 13.07.2017 r. dot. projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrano z dniem 01.08.2017 r. ofertę PREMIUM SOLUTIONS POLSKA SP Z o.o. spółka komandytowa, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, która otrzymała największą liczbę punktów”.

 

Tevor S.A.

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 04.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 4

w celu oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”. , dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą
o przedstawienie wyceny na:

 

1. Instalacja sprężonego powietrza
2. Kompresor śrubowy
3. Kabina śrutownicza

1. Opis przedmiotu zamówienia
Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 6 bar
3. Długość około 40 mb

Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:

1. Silnik o mocy minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie

Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)

Parametry techniczne:
Wysokość minimalna robocza 4300mm
Szerokość minimalna robocza 5000mm
Długość minimalna robocza 16000mm

Wyposażenie:
1. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
2. Drzwi serwisowe, 2 szt.
3. System odzysku ścierniw
4. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2
5. Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora
6. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego, 1 szt.
7. Wyposażenie ochronne operatora, 1 kpl.
8. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
9. Oświetlenie podstawowe górne LED
10. Oświetlenie dodatkowe boczne
11. Szafa sterownicza z oprogramowaniem

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
- szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
koszt przeglądów
koszt części zamiennych
- terminu ważności oferty (min. 30 dni)
- terminu realizacji od momentu podpisania umowy
- możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
- czas i zasady reakcji serwisowej
- czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

2. Termin i miejsce złożenia wyceny:
Wyceny powinny być dostarczone:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w formie papierowej na adres korespondencyjny:
TEVOR S.A.
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
• osobiście w siedzibie firmy,

w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.

3. Złożona wycena powinna zawierać:
• dane oferenta,
• datę sporządzenia,
• datę ważności wyceny,
• cenę podaną w PLN w kwotach netto i brutto (kwoty podane w innych walutach zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego datę oceny oferty),
• opis oferowanego urządzenia tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry,

4. Dodatkowych informacji udziela Sebastian Uzar pod numerem telefonu Tel.: + 48 698 661 275, bądź adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z poważaniem,

Tevor S.A.

 

Skarżysko Kamienna, 08.08.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4
w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464
www.tevor.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Cz. 1. Urządzenie do cięcia blach plazma Cz. 2. Tokarka
Cz. 3. Nożyce gilotynowe
Cz. 4. Prasa krawędziowa

Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie do cięcia blach plazma (KOD CPV- 42611000-2)
Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:
Stół roboczy 3000x1500mm
Wydajność cięcia stali czarnej:
– Bez żużlu minimum 16 mm
– Przebijanie produkcyjne minimum 32 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 38 mm
Wydajność cięcia stali nierdzewnej:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm
Wydajność cięcia aluminium:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm

Wymagania:
• CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;
• JAKA JEST PREDKOŚĆ PRZEJAZDU SUPORTU MINIMUM (165mm/s);
• SUPORT PLAZMOWO – TLENOWY;
– PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ
– KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);
• SYSTEM DETEKCJI MATERIAŁU;
• ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK PIONOWEJ KOLIZJI Z MATERIAŁEM;
• AGREGAT PLAZMOWY W TECHNOLOGII HD;
• SZKOLENIE MINIMUM 5 OSÓB W SIEDZIBIE KUPUJĄCEGO, MONTAŻ, TRANSPORT I UBEZPIECZENIE TRANSPORTU – w cenie maszyny;
• WENTYLATOR ODCIĄGOWY WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODCIĄGOWEJ DO 10 MB;
Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)
Parametry techniczne:
– średnica przelotu na łożem –
minimum 660 mm
– średnica toczenia w uchwycie
minimum 300 mm
– maksymalna długość toczenia około 1500 mm
– przelot wrzeciona minimum 70mm

Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)
Parametry techniczne:
Długość stołu – minimum 3000mm
Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:
• Minimalna długość obróbcza : 3000mm
• Minimalny nacisk – 130 T
• Minimalny odstęp miedzy kolumnami 2500mm
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– terminu ważności oferty (min. 30 dni)
– terminu realizacji od momentu podpisania umowy
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej
– czas i zasady gwarancji

4. Kryteria wyboru ofert:
Cena - 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia - 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja - 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).
5. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 08.09.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)

7. Złożona oferta powinna zawierać:

 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto;
 w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru.
 opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
 termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (minimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

8. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
p. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,

Tevor S.A.

 

Skarżysko Kamienna, 22.08.2017 r. (Zmienione)

Zapytanie ofertowe nr 5
w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464
www.tevor.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Instalacja sprężonego powietrza
2. Kompresor śrubowy
3. Kabina śrutownicza

Opis przedmiotu zamówienia
1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość około 40 mb

2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:
1. Silnik o mocy minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Minimalna wydajność: 400 m3/h sprężonego powietrza, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)
Minimalne parametry techniczne:
Wysokość minimalna robocza 4300mm
Szerokość minimalna robocza 5000mm
Długość minimalna robocza 16000mm
Wyposażenie:
1. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka.
2. Drzwi serwisowe, 2 szt.
3. System odzysku ścierniw.
4. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2.
5. Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora.
6. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego, 1 szt.
7. Wyposażenie ochronne operatora, 1 kpl.
8. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania.
9. Oświetlenie podstawowe górne LED.
10. Oświetlenie dodatkowe boczne.
11. Szafa sterownicza z oprogramowaniem.
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej
4. Kryteria wyboru ofert:
Cena - 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia - 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja - 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).
5. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 30.08.2017 r. do godziny 23.59 ( liczy się data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego)

7. Złożona oferta powinna zawierać:

 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto, w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru;
 opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3;
 termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty;
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (maksimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
8. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
p. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z poważaniem,
Tevor S.A.

 

Opublikowane 06.09.2017

Informujemy że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 5 z dnia 22.08.2017 r. dokonanego w celu wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności dostawcy instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego i kabiny śrutowniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.,

wybrano dostawcę – firmę BEMAKOR Sp. o.o. z Gdańska.

 

Opublikowane 04.10.2017

Informujemy, że w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 08.08.2017 r. na dostawę Urządzenia do cięcia blach plazma, Tokarki, Nożyc gilotynowych i Prasy krawędziowej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrano następujących dostawców:

- ofertę firmy AEP – Ajan Engineering Poland w zakresie części 1

- ofertę firmy Eurometal Sp. z o.o. w zakresie części 2-4. 

 

Opublikowane 27.10.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego-miejsce dostawy:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część 1. Instalacja sprężonego powietrza

Część 2. Kompresor śrubowy

Część 3. Kabina śrutownicza

 

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Instalacja sprężonego powietrza  (KOD CPV- 45231510-3)

Minimalne parametry techniczne:

 1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
 2. Ciśnienie minimalne 8 bar
 3. Długość około 40 mb

 

Część 2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)

Minimalne parametry techniczne:

 1. Moc silnika – minimum 33 kW
 2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
 3. Osuszacz w zestawie
 4. Wydajność sprężonego powietrza – minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

 

Część 3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)

Minimalne parametry techniczne:

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe.

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena - 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia -  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja - 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

 1. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

     26-111 Skarżysko – Kamienna

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 1. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
  i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania pod adresem : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1064804 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór umowy z dostawcą

Opublikowane 31.10.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego-miejsce dostawy:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Cz. 1. Urządzenie do cięcia blach plazma                                                                                                                    

Cz. 2. Tokarka

Cz. 3. Nożyce gilotynowe

Cz. 4. Prasa krawędziowa

Część 1: Urządzenie do cięcia blach plazma  (KOD CPV- 42611000-2)                                                           

Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:                                                                                             

Stół roboczy 3000x1500mm                                                                                                                                              

Wydajność cięcia stali czarnej:

 –  Bez żużlu minimum  16 mm

  – Przebijanie produkcyjne minimum  32 mm

  – Maksymalna wydajność cięcia minimum  38 mm

Wydajność cięcia stali nierdzewnej:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum   25 mm

Wydajność cięcia aluminium:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum  25 mm

 Pozostałe wymagania:
MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO,

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM,

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;

Część 2: Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)

Parametry techniczne:

– średnica przelotu nad łożem  –

minimum 660 mm

–  średnica toczenia w uchwycie

minimum 300 mm

– maksymalna długość toczenia około 1500 mm

– przelot wrzeciona minimum 70mm

 

Część 3: Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)

Parametry techniczne:

Długość stołu – minimum 3000mm

Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

 

 Część 4:Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:

W zestawie narzędzia:

Matryce:

V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V40 - 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V50 – 4 sekcje min.500mm

Stemple:

R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 prosty – 6 sekcji min.500mm

R8 prosty – 4 sekcje min.500mm

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe.

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena - 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia -  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja - 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

 1. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko – Kamienna

 

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:

 

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 1. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
  i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór umowy z dostawcą

Opublikowane 15.11.2017

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 27.10.2017 r. dot. wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności dostawcy instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego i kabiny śrutowniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano dostawcę, którym jest firma Szatkowski S.C. z Gdańska

 

 

Opublikowane 21.11.2017.

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 31.11.2017 r. dot. wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności Urządzenia do cięcia blach plazma, Tokarki, gilotynowych i Prasy krawędziowej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie informujemy, że wybranym dostawcą jest firma:

Część 1:

AEP Rybicki, Zawada Sp. J., Świebodzice

Część 2 i 4:

EUROMETAL Sp. z o.o., Banino

Część 3:

Metal Technics S.C., Warszawa

 

Opublikowane 05.02.2018.

Informujemy, iż z przyczyn proceduralnych, umowy na dostarczenie: Urządzenia do cięcia blach plazma, Tokarki, gilotynowych i Prasy krawędziowej nie zostały podpisane. Zakup zaplanowany był w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie zostanie rozpisane ponownie. Proszę oczekiwać informacji na stronie internetowej lub w korespondencji mailowej.

 

Opublikowane 05.02.2018.

Informujemy, iż z przyczyn proceduralnych, umowa na dostarczenie: instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego i kabiny śrutowniczej nie została podpisana. Zakup zaplanowany był w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie zostanie rozpisane ponownie. Proszę oczekiwać informacji na stronie internetowej lub w korespondencji mailowej.

 

Skarżysko Kamienna, 05.02.2018 r.
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
Do: Wszystkich zainteresowanych
USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWENIA nr 01/02/2018
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020;
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Numer wniosku: RPSW.02.05.00-26-0622/16
1. CEL
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostaną zrealizowane zadania dotyczące zakupu/wykonania: instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” niniejszym prosimy o przedstawienie wyceny. Postępowanie ofertowe zostanie rozpisane nie później niż 3 miesiące od daty upublicznienia niniejszego dokumentu. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu wyceny oraz warunki jej złożenia. 2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA
Formularz prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym na podany poniżej adres (w wyznaczonych godzinach), w terminie do 09.02.2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko-Kamienna
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie:
Sebastian Uzar tel. +48 698 661 275 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. FORMAT
Wycena musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich lub innej wymienialnej walucie. Jeśli wycena będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to do oszacowania wartości zamówienia będzie ona przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania oszacowania.
Wycena powinna uwzględniać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie systemu.
W dokumencie należy wskazać ogólne warunki płatności/rozliczenia. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KODY CPV: 45231510-3 Instalacja sprężonego powietrza
42123400-1 Kompresor śrubowy
42900000-5 Kabina śrutownicza
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
SPECYFIKACJA
1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość około 40 mb
2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:
1. Moc silnika – minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Wydajność sprężonego powietrza – minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar
3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)
Minimalne parametry techniczne:
1. Wysokość robocza – minimum 4300mm
2. Szerokość robocza – minimum 5000mm
3. Długość robocza – minimum 16000mm
4. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
5. Drzwi serwisowe - 2 sztuki
6. System odzysku ścierniw
7. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2
8. Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora
9. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego - 1 sztuka
10. Wyposażenie ochronne operatora - 1 kpl.
11. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
12. Oświetlenie podstawowe górne LED
13. Oświetlenie dodatkowe boczne
14. Szafa sterownicza z oprogramowaniem 5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W dokumencie proszę o podanie orientacyjnego terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia w tygodniach od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Adres dostawy: ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna 6. WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Tevor S.A. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu ustalenia wartości przyszłego zamówienia. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania szacowań częściowych.
Wycena ma jedynie charakter poglądowy i zostanie wykorzystana do wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostanie wybrany dostawca przedmiotu zapytania.
Przedmiot zapytania o cenę oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

 


Skarżysko Kamienna, 05.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na realizację zakupu instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020; Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadań oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/02/2018.

PLIKI DO POBRANIA 


Skarżysko Kamienna, 05.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na realizację zakupu urządzenia do cięcia blach plazma, tokarki, nożyc gilotynowych, prasy krawędziowej zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020; Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadań oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 02/02/2018.

 

PLIKI DO POBRANIA  

 

(aktualizacja 01.03.2018)

 

 

 

  

Skarżysko Kamienna,15.02.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy/wykonawców zadań dotyczących zakupu urządzenia do cięcia blach plazma, tokarki, nożyc gilotynowych, prasy krawędziowej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Numer wniosku: RPSW.02.05.00-26-0622/16.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 02/02/2018.

PLIKI DO POBRANIA

 

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE 02/02/ 2018 z 15.02.2018 r.

 

Na podstawie punktu 7 zapytania ofertowego dokonujemy uszczegółowienia treści postępowania ofertowego 02/02/2018 z 15.02.2018 r. Zmiana jest publikowana w Bazie konkurencyjności, na stronie internetowej oraz przekazywana potencjalnym oferentom / uczestnikom postępowania.

 

Zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Treść dokumentu została zaktualizowana.

 

 1. JEST:

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
 3. W zestawie narzędzia:

Matryce:

V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V40 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V50 – 4 sekcje min.500mm

Stemple:

R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 prosty – 6 sekcji min.500mm

R8 prosty – 4 sekcje min.500mm

 

 1. KRYTETIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.

Zaproponowany termin reakcji serwisu Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia 0
Do 72 h od momentu zgłoszenia 20
Do 60 h od momentu zgłoszenia 40
Do 48 h od momentu zgłoszenia 60
Do 36 h od momentu zgłoszenia 80
Do 24 h od momentu zgłoszenia 100

 

 

BYŁO:

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)

 

 1. W zestawie narzędzia: Matryce: V16, V20, V24, V40, V50 Stemple: R2 boczny; R3 prosty, R3 boczny R6 prosty, R6 boczny, R8 prosty,

 

 1. KRYTETIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.

Zaproponowany termin dostawy Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia 0
Do 72 h od momentu zgłoszenia 20
Do 60 h od momentu zgłoszenia 40
Do 48 h od momentu zgłoszenia 60
Do 36 h od momentu zgłoszenia 80
Do 24 h od momentu zgłoszenia 100

 

 

Pozostałe zapisy zapytania pozostają niezmienne.


Skarżysko Kamienna,20.02.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań dotyczących zakupu instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Numer wniosku: RPSW.02.05.00-26-0622/16.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/02/2018.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

14.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/02/2018 dotyczące zakupu

założonych we wniosku aplikacyjnym.

 

Po zsumowaniu największą liczbę punktów: 289,7544 otrzymała oferta od: : BEMAKOR Sp. z o.o. [ul. Geodetów 20, 80-298 Gdańsk]. Spółka ta została wybrana na dostawcę instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego. 

 

W postępowaniu brali udział poniżsi oferenci:

+Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. [ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk]

+Szatkowski S.C. [ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz]

+SciTeeX Sp. z o.o. [Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa]

+P.U.O. „PRODMOREX” Sp. z o.o. [ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk]

 

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Numer wniosku: RPSW.02.05.00-26-0622/16.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

18.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 02/02/2018 dotyczące zakupu

założonych we wniosku aplikacyjnym.

 

 1. Urządzenie do cięcia blach plazma

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: AEP Rybicki, Zawada Sp. J. [Zębowice 32J, 59-411 Zębowice].  Spółka ta została wybrana na dostawcę urządzenia do cięcia blach plazma zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

 1. Tokarka

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: Metal Technics Polska s.c. [ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski].  Spółka ta została wybrana na dostawcę tokarki zgodnej ze specyfikacją zapytania ofertowego.

 

 1. Nożyce gilotynowe

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: Metal Technics Polska s.c. [ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski].  Spółka ta została wybrana na dostawcę nożyc gilotynowych zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego. 

 1. Prasa krawędziowa

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od: TOMACO-INTRO Sp. z o.o. [ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko]. Spółka ta została wybrana na dostawcę prasy krawędziowej zgodnej ze specyfikacją zapytania ofertowego.

 

W postępowaniu brali udział poniżsi oferenci:

+ Eurometal Sp. z o.o. [ul. Miszewko 41 80-297 Banino k/Gdańska]

+ Politechnik Ltd. Sp. z o.o. [ul. Miszewko 35 80-297 Banino]

+ AEP Rybicki, Zawada Sp. J. [Zębowice 32J, 59-411 Zębowice]

+ H+S Maschinentechnik GmbH & Co. KG [Kranichborner Str. 3 D-99195 Großrudestedt]

+ BOSCHERT Polska Sp. z o.o. [ul. Krucza 5, Katowice]

+ FHU Doradztwo Techniczne Marek Masłowski [ul. Mickiewicza 170 37-420 Rudnik nad Sanem]

 

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Numer wniosku: RPSW.02.05.00-26-0622/16.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.