Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

TEVOR Spółka akcyjna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy TEVOR Spółka akcyjna”.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Efektem projektu zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 244 271,37 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 244 271,37 PLN