POLITYKA JAKOŚCI

Spółka TEVOR Sp. z o.o. wytwarza specjalistyczne pojazdy, głównie pomocy drogowej i ratownictwa, świadczy usługi sprzedaży pojazdów użytkowych, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz usługi lakiernicze na poziomie jakości spełniającym oczekiwania i wymagania Klientów.

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:

  • Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów.
  • Zapobieganie powstawaniu usług i wyrobów nie spełniających wymagań.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  • Planowanie i dokumentowanie działań jakościowych.
  • Zakupy od dostawców materiałów spełniających wymagania jakościowe.
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności procesów.
  • Powyższe osiągamy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego w TEVOR Sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy ISO 9001:2015.

Zapewnienie i doskonalenie jakości wyrobów oraz usług jest gwarancją sukcesu Firmy TEVOR Sp. z o.o.